Stil leven

Achter gesloten ogen gaat een zee van emoties schuil:
Blijdschap, melancholie, angst, sereniteit.
Wij kunnen er slechts naar gissen.