Mens

‘… maar het intellectuele aspect was altijd ondergeschikt aan het sensuele, aan een innige liefde voor de vorm zoals hij die aantrof in de natuur, het menselijk lichaam, met name de vrouwelijke gestalte, het land, de rotsen en de aarde…’
(over Henry Moore, beeldhouwer)